Joomla Free Template by FatCow Hosting

Kikerülhetetlen valódi probléma...

A Demokrata Info szerkesztőségébe érkezett egy vélemény, amely szerint a "Kikerülhetetlen valódi probléma..."A Demokrata Info szerkesztőségébe érkezett egy vélemény, amely szerint a "Kikerülhetetlen valódi probléma..."

 

 

 

 

Az Orbán-rendszerrel való szembeszállás Achilles-sarka

 


Az a baj a liberálisokkal, hogy fütyülnek az igazságra, melyet Petőfi oly pontosan és tömören megfogalmazott:

"Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!"
(A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI; Pest, 1847. január)

Kigúnyolják, demagógnak minősítve azon embertársaikat, akik Anatole France formuláját merik képviselni a polgári demokrácia, az ún. jogállam, a törvény előtti egyenlőség történelmi-társadalmi értékéről:

"Szegénynek és gazdagnak egyaránt jogában áll a híd alatt aludni."

Végső "érvként" pedig, kétségbeesésükben, a kommunistázás eszközéhez nyúlnak, ám avval is - előbb vagy utóbb - kudarcot vallanak. Mert mi a kommunistázás?

Nem a kommunista kommunistának nevezése a kommunistázás, amivel leleplezésükkor a liberálisok takaródznak, hanem a kommunisták bűnbaknak állítása, illetve – nem idevéve pandanját, a jobboldal és széle által előszeretettel sérelmezett ún. nácizást, illetve lefasiztázást (meg antiszemitázást), hiszen az a kommunista oldal részéről egyrészt az államszocializmus despotikus korszaka óta nem jellemző, másrészt a náci, a fasiszta, az antiszemita képződményekben nemigen lelni semmit, ami valóban szolgálta volna az emberiség létét/fejlődését – a kommunisták, a kommunista elméletek (így, többes számban, ugyanis a kommunista mozgalom/irányzat sem homogén...) ab ovo és in toto destruktívnak, valamint gonosznak történő kikiáltása.

Fekete György

Forrás: Navigator Blog