Joomla Free Template by FatCow Hosting

A FIR nyilatkozata a potsdami konferencia 70. évfordulója alkalmából

Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) a potsdami konferencia 70. évfordulója alkalmából nyilatkozatot adott ki. A konferenciát 1945. július 17-től augusztus 2-ig tartották a németországi Potsdamban.Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) a potsdami konferencia 70. évfordulója alkalmából nyilatkozatot adott ki. A konferenciát 1945. július 17-től augusztus 2-ig tartották a németországi Potsdamban.

 

 

 

  

Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) nyilatkozata

Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) Európa népei együttélésének új szakasza kezdeteként emlékezik a potsdami konferencia 70. évfordulójára. Miként a jaltai konferencián elhatározták, a Hitler-ellenes koalíció hatalmai a német fasizmus katonai vereségét követően meghatározták a háború utáni békés Európa alapjait. A potsdami konferencián (1945. július vége – augusztus eleje) Nagy-Britannia, a Szovjetunió és az Egyesült Államok képviselői megfogalmazták a háború utáni európai rend keretfeltételeit, amelyeknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a fasizmus és a háború soha ne indulhasson még egyszer német földről.

A cél a német fasizmus katonai potenciáljának felszámolása és egy társadalmi rend megteremtése a nácitlanítás, a demilitarizálás, a monopóliumok megszüntetése és a demokratizálás alapján. Mindez szintén megfelelt az összes, hazájában a fasizmus alóli felszabadulásért harcolt antifasiszta erő akaratának.

Szabályozták a területi átrendeződést Közép-Európában, többek között az Odera-Neisse határt, mint német keleti határt. Elhatározták a lakosság egy részének áttelepítését is, amelyet a revansista körök, különösen Németországban a mai napig „kitelepítésként” tartanak számon.

A tárgyalások végén Attlee brit miniszterelnök, Truman amerikai elnök és Sztálin szovjet vezető, mint a győztes hatalmak képviselője írta alá ezt a dokumentumot. A megállapodás, amelyhez később csatlakozott Franciaország, máig az európai háború utáni rend jogi keretét alkotja.

Még ha szembe kell néznünk azzal, hogy – a hidegháború megjelenésével – az antifasiszta új kezdet fontos aspektusai különösen a nyugati zónában nem valósultak meg, számunkra, mint nemzetközi antifasiszta szervezet számára a potsdami megállapodás a mai napig kiemelkedő jelentőségű, mert

1. bemutatja a fasiszta szervezetek és intézmények bűnös jellegét, miként az a nürnbergi perben jogilag szintén bebizonyosodott,

2. garantálja a mai napig a lengyel nyugati határok sérthetetlenségét,

3. elhárítja ezzel a revansista csoportoknak különösen Lengyelországgal és a Cseh Köztársasággal szembeni követeléseit,

4. aláhúzza a nagyipar, a bankok és a Német Birodalom monopolistáinak a fasiszta bűntettekért viselt felelősségét, és ez által gátat szab a történelem revizionista újraértelmezési próbálkozásoknak,

5.  meghatározza az antifasiszta-demokratikus új rend struktúráját, amely bár nem vált valósággá Németország nyugati felén, de amely a mai napig irányt mutat az antifasiszta tevékenység számára – nemcsak Németországban,

6. a Hitler-ellenes győztes koalíció dokumentuma, amely a hadseregek katonai egységein és a népek antifasiszta szabadságharcán alapult.

A FIR és tagszervezetei megvédik a potsdami megállapodás eszméit különösen a Közép- és Kelet-Európában újjáéledő fasizmus és antikommunizmus minden próbálkozásával és azon kísérletekkel szemben, amelyek a második világháború történetét igyekeznek meghamisítani, egyenlőségjelet tenni Hitler és Sztálin, a fasizmus és a szocializmus, a fasiszta gyilkosok és azok áldozatai közé. Európa népei, amelyek – sokkal inkább, mint mások – megfizették a német imperialista-fasiszta háború árát, nem fogadhatják el a történelemnek a háború történelmi tényeinek meghamisítása által történő eltorzítását.

A potsdami megállapodásra való emlékezés az antifasiszták számára kötelesség, miként offenzívan szembe kell szállni a fasiszta csoportok és eszmék újbóli feltámadásával és az antifasiszta harc történelme meghamisításának minden formája ellen.

Soha többé fasizmust! Soha többé háborút!