Joomla Free Template by FatCow Hosting

Überévforduló (1956)

Lapunk publicistája a Demokrata Info "Évfordulók naptár" rovata számára november 4-e alkalmából leírta véleményét. Úgy véli: "Nem csupán a rendszerváltás fogyatékosságai terhelik meg 56 emlékezetét, hanem a történelmi távlat hiánya is igencsak gond."Lapunk publicistája a Demokrata Info "Évfordulók naptár" rovata számára november 4-e alkalmából leírta véleményét. Úgy véli: "Nem csupán a rendszerváltás fogyatékosságai terhelik meg 56 emlékezetét, hanem a történelmi távlat hiánya is igencsak gond."

 

 

 

 

Überévforduló (1956)

60 éve, hogy 1956. október 30-án a hét nappal korábban kirobbant demokratikus-önigazgató, nemzeti felszabadító szocialista forradalom fölé kerekedett a horthysta-hungarista – társadalmi tartalmában: kapitalista ellenforradalom, utat nyitva ekként a november negyedikei szovjet intervencióval hatalomra jutó bürokratikus (állam)szocialista ellenforradalomnak.

Ebben a háromosztatú szemléletben a polgári demokratikus továbbágazásnak akkor nem volt realitása, október harmincadika alapvető cezúra.

Nyilvánvalóan nem a második szovjet beavatkozás konkrét kiváltó okaként, ez csupán propaganda, még ha nem kevesen valódi oknak hitték is; a valódi ok három körülmény: a szovjet vezetők belharca, a kínai küldöttség követelődzése és az amerikai közömbösség kimutatása.

Nem magát az intervenciót látom problematikusnak, hanem a következményét, mármint azt, hogy a bürokratikus, illetve államszocialista ellenforradalomnak adott lehetőséget, mégpedig egy egész történelmi szakaszra, az önigazgató szocialista forradalom alternatívájával szemben.

Persze kérdés, az utóbbi „forgatókönyv” valós alternatíva volt-e? Szovjet beavatkozás nélkül biztosan nem, ami viszont – paradoxon! – éppen e változat kizárását jelentette, s nem is jelenthetett mást. Igen, a kígyó belemar a farkába… A rendcsinálással együtt járt megtorlás kegyetlensége és kiterjedtsége viszont vitatható, sőt egyenesen elítélendő, mert Nagy Imre és társainak kivégzése súlyos hiba volt. Közkegyelet a barikád mindkét oldala mártírjainak, meg az elesett szovjet katonáknak, kitagadva belőle a lincselőket, továbbá a fegyvertelen tüntetőkre zúdított sortüzek elrendelőit és leadóit, s azokat, akik foglyul ejtett felkelőket, illetve a forradalomban vezetőnek tekintett személyeket minden kivizsgálás és/vagy bírói ítélet nélkül legyilkoltak, de azokat úgyszintén, akik formálisan jogszerű, ám nyilvánvalóan igaztalan halálbüntetéseket és szabadságvesztéseket előkészítettek, kimondtak, végrehajtásukban közreműködtek.

Fekete György nyug. történelemtanár

 

A szerkesztő megjegyzése: A cikk illusztrációja a FORTEPAN archívumából való. Az írás megjelent a Népszava Szerintem rovatában. 2016. november 4.