Joomla Free Template by FatCow Hosting

Miért is nem lepődünk meg?

A Modern Magyarország Mozgalom (MOMA) elnöke 2016. szeptember 30-án ismeretlen tettes ellen feljelentést tett személyes adattal való visszaélés, hivatali visszaélés, valamint közfeladati helyzettel visszaélés bűntette miatt. A rendőrség a feljelentést elutasította. Az elutasítás kapcsán a MOMA feltette a kérdést: Miért is nem lepődünk meg? S a kérdésre sajtóközleményben válaszolt...A Modern Magyarország Mozgalom (MOMA) elnöke 2016. szeptember 30-án ismeretlen tettes ellen feljelentést tett személyes adattal való visszaélés, hivatali visszaélés, valamint közfeladati helyzettel visszaélés bűntette miatt. A rendőrség a feljelentést elutasította. Az elutasítás kapcsán a MOMA feltette a kérdést: Miért is nem lepődünk meg? S a kérdésre sajtóközleményben válaszolt...

A MOMA közleménye hangsúlyozza, hogy "Közismert, hogy a  2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazással kapcsolatban jelentős számú külföldön élő nagykorú magyar állampolgár részére kézbesítettek postai úton „Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke” fejlécű, „Kedves Honfitársam!” megszólítású levelet a külföldi lakcímeikre. A levelet olyan külföldön élő, Magyarországról kijelentkezett magyar állampolgárok is megkapták, akik nem adták meg címüket a magyar hivataloknak, vagy külön nyilatkozatban tiltották le azok használatát."

A MOMA szerint "a Kúriának a levéllel kapcsolatban meghozott határozata (Kvk.I.37.888/2016/3. számú határozata) egyértelműen kimondta, hogy a külföldön élő nagykorú magyar állampolgárok személyes adatnak minősülő neveinek és lakcímeinek felhasználása jogosulatlanul történt, amely nyilvánvalóan jelentős érdeksérelmet okozott az érintett személyeknek, akik nem adták meg a hozzájárulásukat az ő személyes adataiknak felhasználásához. Jelentős érdeksérelmet okozott továbbá az ezen adatbázishoz kampányolás céljából hozzá nem férő további politikai pártoknak. Vagyis a Kormány törvénysértő módon járt el, és valaki/valakik az említett bűncselekményi tényállásokat követte/követték el.

A rendőrség feljelentést elutasító határozata szerint viszont nem történt bűncselekmény, illetve annak még a gyanúja is hiányzik, mert az adatfelhasználás nem haszonszerzés céljából történt, és nem okozott jelentős érdeksérelmet (bár a Kúria határozata ez utóbbit is egyértelműen megállapította).

A mai Magyarországon tehát gond nélkül megtörténhet az, hogy amikor a Kúria több évtizedes jogászi, bírói gyakorlattal rendelkező bírái tényszerűen megállapítják, hogy személyes adatok jogosulatlan felhasználása történt a miniszterelnöki levél kiküldése kapcsán, ami ráadásul jelentős érdeksérelmet is okozott, akkor egy c. rendőr alezredes (aki talán nem is jogvégzett) a Kúria szakmai döntését gyakorlatilag felülvizsgálva dönthet úgy, hogy semmi nem történt, és a feljelentést elutasíthatja.

Igazából miért is nem csodálkozunk?

Természetesen a MoMa panasszal élt a feljelentés elutasításával szemben."