Joomla Free Template by FatCow Hosting

"Az ifjúság békét épít"

Az “Ifjúság Nemzetközi Napja 2017” keretében rendeztek konferenciát 2017. augusztus 11-én New Yorkban az ENSZ épületében. A konferencia fő üzenete az “Ifjúság Békét Épít” volt.Az “Ifjúság Nemzetközi Napja 2017” keretében rendeztek konferenciát 2017. augusztus 11-én New Yorkban az ENSZ épületében. A konferencia fő üzenete az “Ifjúság Békét Épít” volt. Tudósítónk a konferencián járt.

 

 

 

Ifjúság Nemzetközi Napja 2017

Az ENSZ által szervezett konferencia feladataként a szervezők azt tűzték ki, hogy az esemény tárgyalja meg, illetve foglalja össze az ifjúsági civil társadalom, a kormányok és az Egyesült Nemzetek Szervezete képviselőinek, szakértőinek segítségével mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel a fiatalok hozzájárulhatnak a béke megteremtéséhez és fenntartásához. Ezért választották a szervezők a 2017-es Nemzetközi Ifjúsági Nap témájául és címéül is az “Ifjúság Békét Épít” gondolatát.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2250-es számú állásfoglalásának 2015-ös elfogadása óta egyre többen ismerik el, hogy a konfliktusok megelőzésben és a béke fenntartásában a fiatalok fontos szerepet játszanak.

A 2017-es Nemzetközi Ifjúsági Nap eseményének megrendezésével a szervezők azt a célt tűzték ki, hogy bemutassák a fiatalok hozzájárulását a konfliktusmegelőzésben, valamint, hogy hangsúlyozzák a társadalmi igazságosságot, a béke fenntartásának fontosságát.

Egy másik, a 2016-ban elfogadott, a 2282 számú Biztonsági Tanácsi állásfoglalás azt hangsúlyozza, hogy a béke fenntartása az érdekelt felek közötti partnerséget feltételez. A partnerek között az ifjúsági szervezetek is érdekeltek. Ez az állásfoglalás megerősíti azt, hogy az ifjúságnak fontos szerepe van a konfliktusok megoldásában, és kulcsfontosságú jelentőségük van a békefenntartásban és a béketeremtő erőfeszítések eredményességében.

 

A társadalom és a fiatalok felelőssége

20170811 103940eA konferencia szervezői hangsúlyozták, hogy a megvalósítható és a fenntartható fejlődés béke és biztonság nélkül nem valósítható meg. Az ifjúságpolitikai cselekvési program - amely politikai keretet és gyakorlati iránymutatásokat nyújt a fiatalok helyzetének javítására - szintén ösztönzi "az ifjúság aktív részvételét a béke és biztonság megőrzésében".

A konferencia szervezői hangsúlyozták, hogy a megvalósítható és a fenntartható fejlődés béke és biztonság nélkül nem valósítható meg. Az ifjúságpolitikai cselekvési program – amely politikai keretet és gyakorlati iránymutatásokat nyújt a fiatalok helyzetének javítására – szintén ösztönzi “az ifjúság aktív részvételét a béke és biztonság megőrzésében”.

António Guterres, az ENSZ főtitkára videoüzenetet küldött a konferencia résztvevői számára. Ebben hangsúlyozta: “A kormányoknak együtt kell működniük a fiatalokkal, hogy sikeresen elérjék a fenntartható fejlődés célkitűzéseit.” Majd hozzátette “döntő szerepet játszhatnak a konfliktusok megelőzésében és a fenntartható béke biztosításában”.

A konferencia több előadója is ezt a tényt erősítette meg. Hangsúlyozták, hogy a fiatalok szerepe kulcsfontosságú hogy fenntartható béke legyen mindenütt a világon.

Jayathma Wickramanayake, az ENSZ főtitkár Ifjúsági megbízottja szerint “a fiatalok felelőssége a béke fenntartása az egész világon.”
Jayathma Wickramanayake elmondta, hogy “jelenleg 73 millió fiatal él a világon, akiknek nincs munkája, több mint hatszázmilló fiatal él törékeny egyensúlyú, vagy kifejezetten konfliktus helyzetben lévő környezetben és több mit négyszáz millió fiatalnak nincs hozzáférése az alapvető egészségügyi ellátáshoz”. A megbízott hangsúlyozta “Elkötelezettek vagyunk a fiatalokért és a fiatalokkal történő együttműködésben.”

A konferencia nem titkolt célja az volt, hogy rámutasson arra a tényre, hogy a fiatalok társadalmi befogadásának folyamata, beleértve a döntéshozatalba történő részvételt, valamint a minőségi oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést, elősegíti a társadalmak aktív fejlődését.

A konferencia rámutatott arra is, hogy a társadalmaknak lehetőséget kell biztosítani a fiatalok számára, hogy elérjék a lehetőségeiket és elérjék céljaikat. Amikor a fiatalokat kizárják a politikai, gazdasági és társadalmi szférából és folyamatokból, ez kockázati tényező lehet az erőszak, illetve az erőszakos konfliktusok elterjedése szempontjából
A konferencia rámutatott arra a tényre, hogy a fiatalok társadalmi kirekesztésének felismerése, és megfelelő kezelése a béke fenntartásának előfeltétele.

A fiatalság és a konfliktusok

A világ eddigi történelmében a jelenlegi fiatal generáció van a legnagyobb számban kitéve fegyveres konfliktusoknak. Számos országban a konfliktusok szenvedő alanyai legtöbbször a fiatalok, ezért a konferencia több előadója is azt hangsúlyozta, hogy alapvetően az ifjúság érdekeiket, szükségleteit kell figyelembe venni, leginkább a béke megteremtésében és fenntartásában.

A konferencia egyik résztvevője, Balogh Sándor, a Nemzetközi Roma Unió (International Romani Union) ENSZ képviselője tudósítónknak ugyanezt emelte ki. Szerinte “a világ több országában a cigányok attrocitásoknak vannak kitéve. Ezeknek a megtámadott cigányoknak jelentős, ha nem a legjelentősebb hányada a fiatalok köréből kerül ki. Ezért fontos az IRU számára, hogy egy ilyen ENSZ konferencián is képviselje a cigányság érdekeit, hogy rámutasson arra, hogy a konfliktushelyzeteken, a munkanélküliségen kívül az egyik legnagyobb probléma a cigányság körében a szegénység, ebből következően a fiatalok alultápláltsága, az iskolázatlanság, a kellő szintű oktatás és egészségügyi ellátás hiánya. Ezen pedig segíteni kell. Ezeket a kérdéseket fel kell vetni nemzetközi szinten, s meg kell találni a megfelelő megoldást a problémák kezelésére. Ebben tud segítségünkre lenni egy ilyen konferencia, mint a mai is volt.”A konferencia egyik résztvevője, Balogh Sándor, a Nemzetközi Roma Unió (International Romani Union) ENSZ képviselője tudósítónknak ugyanezt emelte ki. Szerinte “a világ több országában a cigányok attrocitásoknak vannak kitéve. Ezeknek a megtámadott cigányoknak jelentős, ha nem a legjelentősebb hányada a fiatalok köréből kerül ki. Ezért fontos az IRU számára, hogy egy ilyen ENSZ konferencián is képviselje a cigányság érdekeit, hogy rámutasson arra, hogy a konfliktushelyzeteken, a munkanélküliségen kívül az egyik legnagyobb probléma a cigányság körében a szegénység, ebből következően a fiatalok alultápláltsága, az iskolázatlanság, a kellő szintű oktatás és egészségügyi ellátás hiánya. Ezen pedig segíteni kell. Ezeket a kérdéseket fel kell vetni nemzetközi szinten, s meg kell találni a megfelelő megoldást a problémák kezelésére. Ebben tud segítségünkre lenni egy ilyen konferencia, mint a mai is volt.”

 

António Guterres (az ENSZ Főtitkára) és Jayathma Wickramanayake (az ENSZ főtitkár ifjúsági megbízottja) 2017 International Youth Day António Guterres (az ENSZ Főtitkára) és Jayathma Wickramanayake (az ENSZ főtitkár ifjúsági megbízottja)


António Guterres, az ENSZ főtitkára üzenetében felhívta minden érdekelt figyelmét, kijelentette, hogy “Csatlakozz hozzánk a fiatalok mozgósításában! Együtt, békés világot teremthetünk a következő generációk számára.”

Barát Tamás