Joomla Free Template by FatCow Hosting

Elképesztő javaslat: Horthy-év lehet 2013

Az antifasiszta.hu írja az atv.hu, parlament.hu -ra hívatkozva: Elképesztő javaslat: Horthy-év lehet 2013

 

 

A budapesti Fehér Házban ülésezik az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága. A harmadik napirendi pont egy határozati javaslat, melyben három jobbikos képviselő – köztük Vona Gábor pártelnök-frakcióvezető – Horthy-emlékévvé nyilvánítaná 2013-at. A javaslattévők szerint Horthy mai napig az utolsó igazi magyar államférfi.

A bizottság arról dönt, hogy a Vona Gábor mellett Farkas Gergely és Szávay István által jegyzett határozati javaslatot vegyék-e tárgysorozatba. A június 13-án benyújtott dokumentumból kiderül: a három ellenzéki képviselő 2013-at a néhai kormányzó újratemetésének huszadik évfordulójaként kívánná Horthy-emlékévnek nyilváníttatni az Országgyűléssel.

A jobbik három politikusa a javaslat indoklásában úgy fogalmaz:

„A kormányzói tisztség létrehozásával a jelenlegi Alaptörvényben is alapvető legitimációs forrásként megjelölt történelmi alkotmányosságot állították helyre a kor kihívásainak megfelelő formában. Az így megteremtetett közjogi keretek szilárd alapul szolgáltak a magyarság gazdasági és erkölcsi megerősödéséhez.

Horthy Miklós nevéhez fűződő negyed évszázad stabilitása, a nemzet kulturális és morális emelkedését szolgáló oktatáspolitikája, valamint a minden körülmények közt a magyar érdekek mentén formálódó külpolitikája a mai napig mintául szolgálhat minden, népe sorsáért felelősséget vállaló politikai erő számára.

Horthy Miklós sikeresen tartotta távol az országot az Európa-szerte teret hódító diktatórikus megoldásoktól, az ország 1944-ig az alkotmányosság talaján maradt . A Trianonban elszakított területek békés visszaszerzéséről soha nem mondott le, a békediktátum revízióját háborús konfliktus nélkül érte el . Ilyen mértékű, békés területgyarapodásra a magyar történelemben sem korábban, sem azóta nem volt példa.

Horthy Miklós nemcsak politikusként, de emberként is példát mutatott tisztességből, helytállásból és önfeláldozásból. A mai napig az utolsó igazi magyar államférfiként tekinthetünk rá. Életpályájának, a tetteit vezérlő eszméknek és az általa fémjelzett korszaknak hiteles megismerése a nemzet erkölcsi és szellemi megújulásának elengedhetetlen feltétele.”

A DK tiltakozik

"A Demokratikus Koalíció felszólítja a Fideszt, hogy ne szavazza meg az újabb szégyent, szövetségese, a Jobbik javaslatát, miszerint 2013 Horthy Miklós éve legyen Magyarországon. Ennyit nem érhet néhány ezer, a Fidesz mellett tartható fasiszta szavazat" - írja közleményében a DK.

Hangsúlyozták: Horthy országlása akasztásokkal kezdődött és hatszázezer magyar elpusztításával ért véget. Horthy alatt születtek meg a zsidótörvények, léptünk be értelmetlenül és hazug módon a második világháborúba, Horthy döntött arról, hogy kétszázezer magyar katona pusztuljon el a Don-kanyarban. Horthy miatt menekült el Magyarországról többek között Bartók Béla és Kabos Gyula.

"Ha a Fidesz a Jobbikkal együtt vállalja Horthyt, az urak, a szolgák és cselédek világát is akarja - kormányzása éppen erre bizonyíték. Ha a Fidesz vállalja Horthyt, akkor a zsidózó "szurkolókat" is vállalja, meggyalázza a holokauszt áldozatait és a túlélők érzéseit" - fogalmaz a közlemény.

Forrás: antifasiszta.hu / atv.hu, parlament.hu