Joomla Free Template by FatCow Hosting

Fideszes történelemmagyarázat

Fideszes történelemmagyarázat

Lapunk, a Demokrata.Info egyik publicistája eredeti foglalkozására nézve történelemtanár. Ma már nyugdíjas, de a történelmet, amit megtanult, megélt nem felejtette el. Ezért más véleményen van, mint számos "történelem-magyarázó". Ime véleménye egy állíátsról, s annak valóságtartalmáról.

 

Ennyi zöldséget beszélni, íme:

"Az alaptörvény jelenlegi módosítása arról szól, hogy még erőteljesebben ki akarjuk fejezni nemzeti önazonosságunkat, annak védelmét, hiszen ez az államnak kötelezettsége" – közölte az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken Mezőberényben. (...) Völner Pál...

(...) ...államtitkár azt mondta: "látható, hogy az állam nem volt abban az állapotban, hogy meg tudta volna védeni a német megszállás után az itt élő zsidókat, meg tudta volna akadályozni a szovjet hadsereg betörését, a lakosság elhurcolását málenkij robotra, és a háborút követően a németek kitelepítését, a ránk kényszerített lakosságcserét..."; (MTI, közli Magyar Idők, 2016. október 14.)

Holott a történelem valósága – az államtitkár úr okfejtését illetően – a következőkben foglalható össze.

1. A magyar állam maga deportálta a magyar zsidókat. Deportálásukat szabotálni se próbálta, sőt túlteljesített a náci elvárásoknak való megfelelésben! E tényt a holokausztot kutató szaktörténészek elsöprő többsége vallja. Tehát szóba se jöhet, hogy – a német megszállás után – akár szándékában állt volna a magyar zsidók megvédése.

2. A szovjet hadsereg nem betört a semleges Magyarországra. Felülkerekedett a vele szemben agresszív, zsákmányszerző, majd a szovjet lakosság elleni népirtásba torkolló háborút indító Magyar Királyságon. A Vörös Hadsereg felbukkanását a magyar határoknál megelőzte a honvédcsapatok megjelenése a Donnál.

3. A magyar lakosságot nem hurcolták el kényszermunkára a Szovjetunióba. Az történt, hogy egyrészt a szövetségesek (a nyugatiak is!) dolgoztatták a német hadifoglyokat a náci birodalom okozta károk mérséklésére, amihez a Szovjetunióban hozzáadódott az újjáépítés szüksége, másrészt Magyarország lakosságából nemegyszer kiegészítették a magyar hadifogoly-létszámot, amennyiben a szovjet katonai-politikai vezetés – nemegyszer nem megalapozatlanul – alacsonynak ítélte a reálisan elvárhatóhoz képest.

4. A németek kitelepítésére a Szövetséges Nagyhatalmak potsdami megállapodása kötelezte Magyarországot (ugyanis a német enklávék a náci hódítás segédeszközéül szolgáltak), a magyar-szlovák lakosságcserére meg engedélyt adtak, illetve – az utóbbit – a nyugatiak tudomásul vették.

Az a magyar állam, amely hatszázezer polgárát legyilkoltatta és/vagy tudván tudva halálra adta (azon az alapon, hogy zsidónak minősítette őket, vagyis nem igaz, hogy zsidók éltek itt, miként az államtitkár „sommásan” fogalmaz, hanem magyarokat sújtottak a zsidóság kirekesztő bélyegével), amely állam felelős összesen egymillió polgára elpusztulásáért és a második világháború utáni újjáépítő, antifeudális, demokratikus magyar állam – nem ugyanaz az állam!

 

Fekete György nyug. tanár