Joomla Free Template by FatCow Hosting

Igazakra emlékeztünk, s a Facebookon megbírálták lapunkat a tudósításért

Igazakra emlékezveSzerkesztőségünket, és lapunk tudósítóját a Facebook oldalán Fekete György nyugalmazott történelemtanár megbírálta a Világ Igazai Díj átadásáról szóló tudósításunk miatt. Azzal vádolt meg bennünket és tudósítónkat, hogy résztvesz a történelem meghamisításában. Szerkesztőségünk úgy látja, hogy a bírálat nem jogos. Indokainkat az alábbiakban részletesen kifejtjük. FRISSÍTÉS: Saját Facebook oldalán Fekete György úr folytatja a vitát, nem ismeri el, hogy bírálata tekintetében olyant kíván meg a Demokrata Infó-tól, hogy olyanról írjon, ami egy eseményen nem történt meg. 

 

Válasz a bírálatra

Lapunk szerkesztője Facebook-on felajánlotta, hogy akár Fekete György, akár azok a kommentelők, akik a nyugalmazott történelemtanárral egyetértettek, amennyiben cikk formájában megírják véleményüket, azt a Demokarata.Info Vélemények rovatában szívesen közli.

Sajnos ilyen cikket nem kaptunk, viszont a Facebook-on újabb és újabb, a személyeskedésektől sem mentes bejegyzések láttak napvilágot. Fekete György közösségi média komment formájában ismét leírta, megismételte bírálatát. Ezt a kommentárt megküldte e-mail formájában a Demokrata Info szerkesztőségének, kérve hogy a Facebook válasz bejegyzését közöljük, azonban annak személyes hangvétele miatt szerkesztőségünk úgy döntött, hogy ezt nem teszi meg, mivel a kommentár a személyesekdő hangnemén túl nem tett hozzá érdemben a témához újabb információkat. Szerkesztőségünk korrekt kíván lenni a bírálóval, ezért annak közösségi média bejegyzése ide kattintva elolvasható.

Tekintettel arra, hogy a sajtó írott és íratlan szabályai szerint műfajában, stílusában és hangvételében mást követel meg egy újságcikktől, egy publicisztikától, vagy egy tudósítástól, mint egy közösségi média bejegyzéstől, olvasói levéltől, ezért a fentiek okán szerkesztőségünk úgy döntött, hogy saját magunk próbáljuk meg a bírálatokat és az arra adott válaszokat összefoglalni.

 

Az amerikaiak igen, a szovjetek nem?

Ezzel a címmel jelent meg Fekete György bejegyzése az általa írt bírálatra a Facebook oldalon adott Demokrata.Info válaszra. Ebben bejegyzésében több személyes tárgyú megjegyzést is tesz, amelyeket nem tudunk a bírálata tárgyára vonatkoztatni, ezért azokra nem kívánunk reagálni, azonban a bírálat tárgyára igen.

A Facebookon folyó vita a Demokrata.Info-nak a Világ Igazai Díj átadásáról szóló tudósításával kezdődött. Ide kattintva elolvasható. 

A tudósítással kapcsolatosan a Fekete György által írott bírálat lényegét idézzük:

"Már a Radnóti Antirasszista-díj Alapítvány is asszisztál a politikai sandasághoz?
Felháborító, hogy a szöveg miközben – egyébként helyesen – a táborok felszabadításáról szólva magasztalja az amerikai katonákat, ellenben meg se említi a Vörös Hadsereget (zárójelben se!), holott a Szovjetunió népeinek oroszlánrészük volt a náci Németország legyőzésében, s a zsidóság maradéka elsősorban e ténynek köszönheti életét. Többek között Auschwitzot is az "Ivánok" szabadították föl.
Ilyen mértékű történelemhamisításra még az idézett Eisenhower tábornok – az USA későbbi elnöke – se vetemedett. Ennyire mélyen nem kellene benyalni a manapság itthon divatos fanatikus orosz-ellenességnek. Igaz, túllihegésben a mindenkori magyar elit "kiváló" volt...
Legalább a mártírok emlékére lehetett volna tekintettel a magyar kormányzat.
Illusztráció: a képen Pintér Sándor belügyminiszter látható a magyar-izraeli holokauszt-megemlékezésen, amelyen Világ Igaza címeket és Bátorság érdemjeleket adtak át."

A bíráló Fekete György azzal vádolja szerkesztőségünket, hogy idézzük "benyal", "túlliheg", azaz a Demokrata.Info antifasiszta gondolkodásmódját kérdőjelezi meg. Sőt egyenesen történelemhamisítónak nevezi tudósítónkat és szerkesztőségünket. Azt is kifogás tárgyává teszi, hogy a cikk egyik illusztrációján Pintér Sándor Belügyminiszter látható, amint beszédét mondja a díjátadón.

Ezen vádak miatt tartja szerkesztőségünk fontosnak, hogy elsőként tisztázzuk: mit is jelent a tudósítás, mint sajtóműfaj?

A tudósítás

A sajtó szabályai szerint a tudósítás a tájékoztató - tényközlő műfajcsaládba tartozik, amelynek fő elemei a hír, a tudósítás, a riport és az interjú. Nem szabad összetéveszteni a véleményközlő műfajcsaláddal, amelybe a publicisztika, a kritika, a jegyzet és más hasonló sajtóalkotások tartoznak.

A tudósítás alapja mindig az az információ, amelyet a tudósító a hírszerkesztés elvei alapján dolgoz fel. Ez azt jelenti, hogy egy tudósításnak tartalmaznia kell azokat az információkat amit a híreknek is sajátja.

Abból, hogy a tudósítás a tényközlő műfajcsaládhoz tartozik, következik, hogy objektív műfaj, azaz véleménynek nem szabad benne lennie. Tehát a tudósításban nem tükröződhet a tudósító személyes véleménye, illetve nem jelenhet meg annak a sajtóorgánum szerkesztőségének és tagjainak politikai irányultsága.

Természetesen lehetséges, hogy a tudósító által megjelenített szubjektív elemek is helyet kaphatnak egy tudósításban. Ilyen lehet például egy idézet, amely a tudósítás tárgyával összecseng. Egy-egy ilyen kapcsolódó idézetnek nem kell feltétlenül az adott eseményen elhangoznia, amelyről a tudósítás szól. Ugyanis a lényeg, hogy egy hír személytelennek kell, hogy legyen, ugyanis a kibocsátott hírt az ajtóorgánum hitelesíti, amelyik kibocsátotta azt.

A bíráló által kifogásolt cikkben a tudósító Eisenhowert idézte, nem is pontosan, inkább csak a kontraszt kiemelésének szándékával. Amiért az olykor szinte már leplezetlen Holokauszt-tagadás korában különösen fontos ébren tartanunk az embermentők emlékét! Nincs itt szó a két hadsereg közötti rangsorról, hogy ki tett többet. Ilyet állítani nem is lehet! Egyszerűen csak az egyik tábornokától villantott be egy ma is aktuális gondolatot. Mert, hogy ezt éppen ő mondta és nem valaki más. 

A bírált tudósítás bíráló szerinti hibája

Fekete György az alábbiakat írja Facebook bejegyzésében: "a Demokrata Info és tudósítójának hibája” a probléma, amely miatt bizony a demokrata.info álláspontja az ügyben korrekcióra szorul, hiszen a cikk meghamisítja a történelmet. Vagyis a demokrata.info szerkesztőségének van mit helyreigazítania."

Szeretnénk tisztázni: a tudósítás műfaji kritériumai szerint a tudósítás közlése során a Demokrata Infonak nem lehet álláspontja, így nincs mit korrigálni, helyreigazítani.

Lapunk szerkesztőségének van véleménye, van álláspontja, azonban azt nem közölheti a tudósítás formai követelményei miatt.

S, hogy bizonyítsuk, hogy mi lapunk álláspontja a témában, szeretnénk felidézni a lapunkban, annak Vélemény rovatában megjelent korábbi cikkek közül csupán hármat. Azt gondoljuk, hogy bár ötven fölött van a hasonló megjelent írások száma, de ez a három is elegendő ahhoz, hogy méltón cáfoljuk Fekete György "politikai" vádját.

  • Megjelent a "Eisenhowernek igaza lett!" című publicisztika. Ide kattintva elolvasható.
  • Ugyancsak megjelent a témában a FELSZABADULÁS! FELSZABADULÁS! MEGSZABADÍTÁS! MEGSZABADÍTÁS! című publicisztika, amit történetesen Fekete György írt! Ide kattintva elolvasható.
  • A Demokrata.info közölte Hanti Vilmosnak a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, valamint az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) elnökének "Elárvult felszabadulás (70)" című írását, Budapest felszabadítása kapcsán. Ide kattintva elolvasható. 

S a bizonyítékokhoz az is hozzátartozik, hogy a Demokrata.Info közölte korábban Vitányi Ivánnak, a MEASZ Nemzeti Tanácsa elnökének emlékező beszédét. Ebből idézünk egy gondolatot: "A felszabadulás megnyitotta számunkra, magyarok számára az újrakezdés reményét. Mert nyilvánvaló volt, hogy nemcsak a háborúnak van vége, hanem társadalmilag-történelmileg is valami más kezdődik..."

Ahogyan Vitányi Iván fogalmazott, mi hiszünk abban, hogy társadalmilag-történelmileg valami más kezdődött el, de sajnos a jelen vitát jellemző Facebook bejegyzések azt bizonyítják, hogy esetenként csalódnunk kell.

Ezért szeretnénk leszögezni, hogy Fekete György tehát nem a Demokrata.Info tudósítóját bírálja, még akkor sem, ha neki címzi bírálatát, hanem az esemény szónokai számára fogalmazza meg történelemhamisító kritikáját.

Nézzük tehát a tényeket: Fekete György alapvetően azt hiányolja, hogy az esemény szónokai nem említették meg, hogy a Szovjetunió, a szovjet hadsereg szabadította fel a haláltáborokat.

Ebben nem vitatkozunk Fekete Györggyel, mi a Demokrata.Info szerkesztőségében is azt gondoljuk, hogy igaza van abban, hogy egy Holokausztra történő emlékezéskor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a haláltáborok felszabadulása kinek köszönhető.

Azonban azt is gondoljuk, hogy a demokrácia alapelvei szerint a Világ Igazai Díj átadásakor a megszólalók - legyen az Izrael Nagykövete, avagy a magyar Belügyminiszter - joga, hogy mit emel ki, azokat ünnepelve, akik méltók arra, hogy megkapják a Világ Igaza megtisztelő díjat.

Érvelésünkben a végére maradt az általunk legfontosabbak ítélt bizonyíték arra, hogy az a vád, amivel Fekete György bennünket illet, az nem állja meg a helyét.

Lapunk a Demokrata Info nem hamisítja a történelmet! Ezt bizonyítja, hogy megjelentettük a téma egyik legkiválóbb ismerőjének Dr. Krausz Tamás történésznek a témát magyarázó "Auschwitz' 70 - A felszabadulás üzenetei" című írását, amely ide kattintva olvasható el. 

Befejezésül ebből szeretnénk néhány gondolatot felidézni:

"Amikor a nácizmus fölötti győzelem 70. évfordulóján elgondolkodunk Európa felszabadításán, eszünkbe kell jusson a Vörös Hadsereg történelmi teljesítménye. De az is eszünkbe kell jusson, hogy a Szovjetunió már nem létezik. Olyan történelmi tényekről van szó, amelyek semmiképpen nem relativizálhatók, hacsak nem akarunk utat nyitni a nácizmus és a vele szövetséges népirtó erők rehabilitációja előtt, ami bizony a mi régiónkban sokfelé, sőt saját hazánkban is már hosszabb ideje folyamatban van.

A Szovjetunió ugyan már régen nem létezik, a fasizmus, a nácizmus, ha nem is szilárd hatalomként, de átfestett, részben átöltözött alakváltozataiban ismét kopogtat Európa és nemcsak Európa képzeletbeli ajtaján. Nem jól látom, hogy a mészárszékek már folyamatosan készülődnek, sőt részben már üzemelnek? Igaz, még nem a náci üzemmódban."

 

A Demokrata Info szerkesztősége

 


FRISSÍTÉS: Saját Facebook oldalán Fekete György úr folytatja a vitát, nem ismeri el, hogy bírálata tekintetében olyant kíván meg a Demokrata Infó-tól, hogy olyanról írjon, ami egy eseményen nem történt meg. Fekete úr újabb bejegyzése ide kattintva elolvasható.

A Demokrata Info szerkesztősége ismételten hangsúlyozni kívánja, hogy 

1. Felajánlásának eleget tett, amikor ígéretéhez híven közölte - szaknyelven szólva: belinkelte - Fekete úr bírálatát, mint ahogyan a bírálatára reagáló szerkesztőségi cikkünkre adott válaszát is közöljük linkelhetően elérhető hivatkozásként

2. A Demokrata Info szerkesztősége rendkívüli módon sajnálja, hogy a bírálat szerzője nem ismeri el, hogy a sajtónak vannak szabályai, s azokhoz szerkesztőségünk ragaszkodik, mint ahogyan ahhoz is, hogy lapunk nem közösségi média, nem blog és nem vitafórum. Szerkesztőségünk úgy tartja, hogy a viták lefolytatására a közösségi média, így a Facebook az alkalmas felület.

3. Fekete úr igaztalanul vádolja a Demokrata Info szerkesztőségét azzal, hogy "politikai sandasághoz asszisztál"

A magunk részéről szeretnénk e meddő vitát lezárni, ugyanis a bírálat szerzője nem kívánja megérteni, hogy más műfaj a tudósítás és más a közösségi média blog, poszt, vagy komment, olvasói levél műfaja. 

Nagyon sajnáljuk, hogy ezt le kellett szögeznünk, s azt is, ha ezen véleményünk miatt Fekete urat és szimpatizáns társait, mint olvasót elveszítjük, de saját szerkesztési elveinket és a sajtó műfaji sajátosságait nem kívánjuk megszegni.

 

Demokrata Info szerkesztősége