Joomla Free Template by FatCow Hosting

Horthy és kultusza - A kormányzó


4.  A kormányzó


Horthy kormányzóvá választása ugyan az antant hatalmak nyomása és a tiszti különítményesek fegyveres ellenőrzése alatt zajlott le, de ellenjelölt híján. Az őt támogató erők számára a lényeg a jogfolytonosság, a király nélküli királyság visszaállítása és az erős kéz politikája volt. A kormányzót korlátozott királyi hatalom illette a törvényhozás és a külkapcsolatok terén, végrehajtó hatalmát miniszteri ellenjegyzéssel gyakorolhatta (politikailag tehát nem volt felelős), de a hadügyekben önállóan dönthetett. Nagy fájdalmára főkegyúri jogokat nem gyakorolhatott, nemességet nem adományozhatott – ezért hozta létre a vitézi rendet. Később a Nemzetgyűlés elnapolására és feloszlatására, a parlament utólagos tájékoztatásával a hadsereg külföldi bevetésére is jogot kapott.

1922-ben a kormány önkényesen átalakította a választási rendszert, szűkítve a választásra jogosultak körét és vidéken visszaállítva a nyílt szavazást (a magyar egyenes ember, nem titkolja véleményét).

Horthy másfél évig személyes hatalmának biztosítása érdekében. a diktatúra hívei és a mérsékelt konzervatívok között folytatott hintapolitikát. 1922-ben azonban tudomásul vette, hogy az ország nemzetközi elismerése és hitelképessége a politikai stabilitástól függ.

A konszolidációnak nevezett tíz év Bethlen István nevéhez kapcsolódott, akit Horthy 1922 tavaszán bízott meg kormányalakítással. Ő győzte meg a kormányzót, hogy a történelminek nevezett osztályok uralma diktatórikus eszközök nélkül, korlátozott parlamenti rendszerben is fenntartható. Ebben ellenzék ugyan létezhet, de hatalomra jutását a választási rendszer kizárja.

A kormányzó a tényleges kormányzást átengedte miniszterelnökének, bár bizalma nélkül a kormányfő nem gyakorolhatta a végrehajtó hatalmat. Ebben a korszakban elsősorban reprezentációs feladatokat látott el és tovább erősítette nemzetmentő, országépítő kultuszát, a fennálló rend megtestesítőjét.

Érdemes megjegyezni, hogy Horthy a hatalom külsőségei mellett is viszonylag szerény életvitelt folytatott, a korrupció árnyéka is elkerülte. Mint tengerésztiszt korában, szabadidejét sporttal és vadászattal, színház-operalátogatással töltötte. A külföldi kölcsönöknek köszönhető gazdasági fellendülés és a közoktatás fejlődése az évtized végére stabilitást eredményezett… de a három millió (főleg falun élő koldus) országa nem változott.

A harmincas évek gazdasági válsága Magyarországot sem kerülte el, Horthy ismét az erős kéz politikájában látta a kiutat. 1931-ben Bethlen István lemondott. A kormányzó jogkörét a parlament rovására kiterjesztették. Ettől kezdve egyre többször avatkozott a politikai döntésfolyamatba, ez okozta Bethlen István távozását. Horthytól egyéniségétől ugyan idegen maradt a reformokat ígérő szélsőjobboldal, de Gömbös Gyulával megkezdődött a nemzeti-szocializmussal rokonszenvező miniszterelnökök sora.
A következő tíz évben egyenes út vezetett a náci Németország járszalagjáig, a háborúig, a pusztulásig.