Joomla Free Template by FatCow Hosting

A Károlyi-szobor esete a jelenkor barbárjaival

Az itt közlésre kerülő cikk, amely egy közismert személyiség véleménye a Károlyi-szobor és az azt körülvevő térrel kapcsolatos ügyről, eredetileg a Galamus-Csoport oldalán jelent meg. A véleményt a szerző engedélyével közöljük.

Bővebben...

Egy gondolat az Új Színház tüntetéssel kapcsolatban

 

Mint arról lapunk hírt adott, 2012. február elsején a MEASZ demonstrációt szervezett a budapesti Új Színház épülete elött, hogy a résztvevők közösen emeljék fel a szavukat a rasszizmus ellen. A demonstrációt szélsőjobb-oldali szervezetek megzavarták. A demonstrációt követően szerkesztőségünkhöz érkezett egy vélemény, amit változatlan formában közlünk.

Bővebben...

Újra személyi kultusz és agitációs propaganda?

A címben feltett kérdésre a válasz kommunikációs szakmai jellegű, mivel az itt következő írás a Demokrácia Akadémia hallgatói számára készült. A DA egyik tanárának a kérdés egyik lehetséges megközelítését tartalmazza.

Bővebben...

Segélykiáltás Európához

A Magyar Köztársaság az utóbbi másfél évben letért a demokrácia és a jogállamiság útjáról. Egyetlen ember hatalmi ambíciói, önző és mániákus hatalomvágya miatt. Két napja szégyenletes színjáték zajlott az Európai Parlamentben, amikor ez az ember cinikus gúnnyal hazudott a művelt Európa, az európai demokraták szemébe.

Reformokat hazudott, pedig Magyarországon csak egy autoriter rendszer kiépítése és a magyar társadalom tudatos megosztása folyik. Keresztény értékeket hazudott, pedig hazánkban csak az avítt és bigott keresztény fundamentalizmus újraélesztése, a szekularizáció felvilágosult eszményeinek szétzúzása folyik. Szabadságharcot hazudott, pedig Magyarországon ma csupán a nacionalista, revizionista és antiszemita indulatok felkorbácsolása, illetve egy tekintélyelvű, sőt fasiszta elemeket is ötvöző, pártállami diktatúra kiépítése zajlik.

Mindezek pedig aljas és felelőtlen indokok miatt, azaz egyetlen ember hatalomvágya és az őt szolgáló, tekintélyelvű, a végletekig centralizált párt kiszolgálóinak egyéni, elvtelen érdekei miatt van így.

Önök két napja paragrafusokról vitáztak olyan törvények esetében, amelyek szellemisége és céljaik elfogadhatatlanok, felháborítóak minden öntudatos állampolgár, minden tisztességes demokrata számára. Minden európai polgár számára.

Ezen törvények durván megsértik a modern, polgári demokráciák minden, írott és íratlan szabályát. Ezek a törvények semmibe veszik a felvilágosodás korában született és évszázadok alatt kikristályosodott jogelveket, az alapvető szabadságjogokat Ezen törvények semmibe veszik az alapvető, emberi, állampolgári és szociális jogokat. Ezek a törvények eltiporják a vallás-, a sajtó-, és a szólásszabadság minden garanciáját. Ezen törvények lebontják a fékek és ellensúlyok alkotmányos rendszerét és durván sértik az államhatalmi ágak megosztásának garanciális szabályait. Ezek a törvények nemcsak szerzett jogokat rabolnak el, de csorbítják a szakszervezeti és a munkavállalói jogokat is.

Ráadásul ezeket a törvényeket egy rendkívül szűk hatalmi elit, a valóságban talán 15-20 ember hozza, minden előzetes, érdemi, társadalmi egyeztetés nélkül. Ezeket a „törvénytelen-törvényeket” a FIDESZ-KDNP frakciói akár egy órás határidővel, minden, valódii vita nélkül szavazzák meg, a feltétlen párthűség és az egyéni érdekeik alapján.

A Magyar Alkotmánybíróság hatásköreinek elvonása miatt pedig ezen törvények megtámadására, az utólagos normakontrollra  sincsen már mód Magyarországon. A Magyar Köztársaság józan polgárai, a csendes és megfélemlített többség tehát már csak és kizárólag Európa tisztánlátásában és bölcsességében, a nemzetközi jogfórumok erejében bízhat.

Ki kell tehát mondjuk, hogy az orbáni, lopakodó diktatúra törvényei esetében nem egyes paragrafusokkal, hanem ezen törvények szellemiségével és céljaival kell vitába szállni. Ezen törvények ugyanis megnyitják a lehetőséget a nyílt, pártállami diktatúra kiépítéséhez, illetve lehetővé teszik a fideszes elit hatalmának évtizedes bebetonozását és előre meg akarják kötni az eljövendő kormányok kezét. Mindez pedig elfogadhatatlan egy modern, európai, parlamentáris demokráciában. Hiszen mindez durván sérti a köztársaság eszményeit, alapelveit.

Magyarországon ma a társadalom és a demokratikus ellenzék is a végletekig megosztott. Ez nagyrészt a fideszes pártelit mesterkedéseinek, tudatos jogsértéseinek és antidemokratikus trükkjeinek köszönhetően van így. Orbán Viktor a „polgári körök” segítségével felelőtlen és populista politikáját ugyanis már több éve kivitte az utcára és szélsőséges indulatokat gerjesztett több társadalmi rétegben. A „Kubatov-listák” mentén pedig tudatos cinizmussal osztotta meg a hazai társadalmat, nagyrészt szociális alapon, valamint az állami szintre emelt korrupció és a "klientúra-mutyi" eszközeivel.

Ezen tevékenysége során megszervezte a hazai szélsőjobbot és kiépítette a „Jobbik” elnevezésű, gyakorlatilag már új-nyilas eszméket valló és terjesztő rohamcsapatát. Ezen kapcsolat és annak valódi mibenléte már mindenki előtt egyértelmű a 2006-os eseményekről szóló hírek és jelentések alapján.

Orbán Viktor tudatosan próbálja felhasználni a magyar szélsőjobbos erőket saját, felelőtlen és veszélyes céljai megvalósítása érdekében, illetve jelenleg is ezzel zsarolja az európai demokráciákat. Ráadásul ma már a határokon túli területeken is megpróbál szervezkedni, pártokat gründolni és támogatókat szerezni. A határokon átívelő magyarság eszményének, sőt akár a határok megváltoztathatóságának jegyében. Mindez pedig már az európai biztonságpolitikát, az európai szövetségi rendszert is súlyosan veszélyeztetheti.

Ne legyenek tehát kételyeink, ha az Európai Parlament vagy az IMF nyomására Orbán Viktor esetleg meg is változtat néhány paragrafust, a valódi céljairól nem fog lemondani. Ezzel a felesleges színjátékkal pedig a művelt és demokratikus Európa csupán elodázna néhány súlyos problémát, amelyek sajnos törvényszerűen fel is erősödnének.

Amennyiben pedig az EP döntése alapján az IMF bármilyen hitelt nyújtana az orbáni diktatúrának, azzal csak konzerválná egy felelőtlen és veszélyes diktátor hatalmát, illetve súlyosan veszélyeztetné a magyarországi demokraták és kisebbségek jogos, méltányolható érdekeit , sőt akár szomszédaink, elsősorban Románia és Szlovákia érdekeit is.

Az avítt Szent Korona tan ugyanis nemcsak a népszuverenitás elve elleni támadás, de fontos hivatkozási alap lehet a revizionista törekvések területén is.Orbán tusványosi szereplése és Kövérnek a magyar-szlovák határról szóló megjegyzése óta ez elég egyértelmű...

Európa 1945-ben és 1956-ban is lemondott már sajnos hazánkról.
Reménykedő tisztelettel kérjük, hogy most ne tegye ugyanazt.

A magyar demokraták szerint ugyanis nincsen élet a köztársaságon, az Európai Unión kívül.

De van élet a miniszterelnökségen kívül...

 

Dr. Dániel Péter ügyvéd véleménye

Megjelent a Facebookon 2012. január 20.-án